Beginner of DTP expert?
Als u 5 minuten de moeite neemt onderstaande aanleverspecificaties te lezen, kunt u er voor zorgen dat uw ontwerp 100% perfect is, zowel creatief als technisch, zodat het gedrukte resultaat precies zo wordt als u het in gedachten heeft.
Als u uw ontwerp professioneel aanlevert, ontstaan er geen problemen tijdens het prepress- of drukprocess. Daardoor kunnen wij kunnen garanderen dat uw drukwerk met hoge kwaliteit en volgens planning geleverd wordt.

Controle
Controleer zelf goed inhoudelijk uw ontwerp !!! Als het document door onze strenge eisen van de technische controle is goedgekeurd, gaan we over tot het drukken van uw bestelling.

Heeft u na het lezen nog vragen kijk dan bij FAQ, e-mail: help.be@virtualprinter.eu of bel 0800 - 50 366 (gratis).

  Snelkeuze menu:
  1.   Formaten en Templates
2.   Checklist
3.   Brochures
4.   Bedrukkingen
5.   Kleurprofielen
6.   PDF bestand aanleveren
7.   Transparantie afvlakken in Adobe
8.   Adobe Indesign aanleveren
9.   Adobe Illustrator aanleveren
10. Adobe Photoshop of TIFF aanleveren
11. Quark Xpress aanleveren
12. FSC-logo
13. Overige bestanden
14. Aanleveren lenticulair drukwerk

Templates en formaten

1. Formaten en Templates:

Wij adviseren u om gebruik te maken van onze templates, hierin zijn formaten, marges, kleurprofielen en PDF joboptions opgenomen. Alles wat u nodig heeft om een professioneel bestand aan te leveren.


cheklist drukklaar bestand

2. Checklist

1.   Controleer inhoudelijk uw document wat u opstuurt (ook na de export):
      wat u opstuurt zullen wij na onze technische controle vervolgens ook zo gaan drukken.
2.   Zet alle gebruikte Pantone-, Steun- of RGB-kleuren om naar CMYK,
      bij voorkeur door gebruik te maken van kleruprofiel "ISOCoated_V2_300_ECI.icc"
3.   Alle gebruikte beelden moeten minstens in een resolutie van 300 dpi bij gebruik op 100%.
4.   Lever uw ontwerp in het juiste formaat aan, gebruik of bekijk onze templates.
5.   Het document moet altijd 2 mm rondom afloop (extra beeld bevatten) i.v.m snijden van het drukwerk.

Bekijk ons voorbeeld document ter verduidelijking.


Brochures drukken

3. Brochures:

1.   Pagina's niet op uitvouw (spread) aanleveren, maar als enkele pagina's doorlopend van 1,2,3,4,5, etc.
      U kunt in bijv. Indesign wel als spread opmaken, maar bij het exporteren naar PDF kiest u voor losse
      pagina's i.p.v. spread.
      Gebruik voor de export onze
Adobe CS 2-4 PDF-export settings.
2.   Pagina's niet op inslag aanleveren, het omslag mag als uitzondering wel op uitvouw bijv. pagina 32-1 en 2-31

3.   Wij ontvangen bij voorkeur 1 PDF-document met de pagina's 1 t/m 32, i.p.v. 32 losse PDF-documenten.
      JPG, TIFF of PSD bestanden kunt u niet als één document aanleveren, deze levert u wel los aan.

4.   Oneven pagina's (1,3,5, etc.) zijn altijd rechterpagina's en even pagina's (2,4,6, etc.) staan altijd links .
5.   Houdt minimaal 3 mm afstand met tekst van de pagina randen en minimaal 5 mm vanuit de rug,
      denk hierbij ook aanpaginacijfers.
      Een grotere afstand van de paginarand tot aan de tekst is estetisch mooier, maar hier bent u zelf vrij in.


VirtualPrinter CMYK drukwerk

4. Bedrukkingen

FC/0    = CMYK bedrukking / géén bedrukking
FC/1    = CMYK bedrukking / zwart bedrukking
FC/FC = CMYK bedrukking / CMYK bedrukking
UV-lak = hoogglans lak, zoals een bij glossy magazine,
               wordt alleen bij Postcards altijd op pagina 1 aangebracht van uw aangeleverde document.


VirtualPrinter kleurprofiel ISO Coated v2 300% (ECI)

5. Kleurprofielen:

VirtualPrinter maakt voor haar drukwerk gebruik van CMYK (Cyaan, Magenta, Yellow en Black) kleuren. Uw monitor, scanner of fototoestel maakt gebruik van de RGB kleuren modus. Dus om uw foto of scan te kunnen gebruiken voor drukwerk moet de kleurenmodus worden omgezet.

Verschil in kleur
In de grafiek hieronder het verschil zien tussen wat een mens kan zien (totale grafiek) en het kleurbereik van CMYK (ISO Coated), sRGB (Microsoft) en Adobe RGB. Hierin kunt u zien dat het aantal kleuren dat gebruikt wordt in RGB groter is dan in CMYK, deze moeten worden teruggezet en dit verklaart dat sommige kleuren minder fel worden of veranderen. Pantone-kleuren of andere kleursystemen worden door ons niet gedrukt en dus omgezet naar CMYK.

Het is dan ook verstandig dat u deze omzetting doet, zodat u het voorspelbare resultaat van de kleur op uw scherm ziet.


Hieronder ziet u wat er gebeurd als je een RGB spectrum omzet naar CMYK,
de blauwe en groene kleuren nemen in intensiteit af.

Verschil CMYK en RGB  CIE Lab

Om een voorspelbare weergave op uw scherm (mits juist gecalibreerd) te krijgen van het uiteindelijke drukresultaat is het van belang dat u de RGB en Pantone kleuren omzet naar CMYK met gebruik van het kleruprofiel ISOCoated_V2_300_ECI.icc.
Wij adviseren dan ook gebruik te maken van onze basis documenten waarin deze profielen verwerkt/bijgevoegd zijn.

Meer informatie over kleuren, profielen en calibratie:
Info Complete Kleur handleidingen van Marc Cielen            Info European Color Initiative (ECI)
Info Pantone kleursystemen                                                 Info Monitorcalibratie Xrite

PDF Compleet kleurbeheer van Mac Mojo


 
VirtualPrinter Acrobat PDF export settings

6. PDF bestand aanleveren:

Voor het aanleveren van (certified) PDF bestanden maken wij gebruik van de "SheetCmyk_1v3" instellingen,
zoals deze door de van Ghent Workgroup zijn opgesteld en in de Grafische Industrie als standard gelden.
Hieronder kunt u de desbetreffende instellingen downloaden voor uw programma:

Adobe CS 2-4 PDF-export     Quark Xpress 6.5      Adobe Distiller 8

Controleer altijd het eindresultaat van de PDF
- Open uw .PDF in Acrobat Reader 8 of hoger en kijk bij "Voorkeuren" -> "Pagina weergave" -> en zet
  "Overdrukweergave" aan
- Open uw .PDF in Acrobat Professional en kijk bij Geavanceerd -> Overdrukvoorbeeld en kijk uw ontwerp goed na of
  er niets is weggevallen.

Meer informatie over PDF:
Download Acrobat Reader         Help Adobe Indesign en PDF maken          Help Acrobat Professional
        Help Acrobat Reader         Info Ghent PDF Workgroup                         Info Enfocus Certified PDF


Transparantie afvlakken

7. Transparantie afvlakken in Adobe Software:

Tegenwoordig zijn er vele mooie functies binnen Adobe pakketten die transparantie bevatten, zoals schaduwen, kleuren of beelden vermengen, een glow rond teksten, etc. Helaas "snapt" alleen de Adobe programmatuur de term transparantie en zal deze voor de verdere verwerking moeten worden afgevlakt.
Onder Indesign of Illustrator -> Bewerk -> Voorinstellingen Transparantie Afvlakker ->
Raster/Vector Balance = 100 / Resolutie lijnwerk en tekst = 2400 ppi / Resolutie verloop en netten = 600 ppi
En bewaar deze op onder een naam (bijv. GW_2400). Bij het bewaren naar PDF of EPS kiest u deze instelling bij "Transparantie Afvlakker". Deze instelling is ook te vinden in het mapje
Adobe CS 2-4 PDF-export.


Adobe Indesign drukwerk

8. Adobe Indesign bestand aanleveren:

Voor de Indesign gebruiker is het een kleine moeite om een goede PDF aan te leveren, gebruik hiervoor de Adobe CS 2-4 PDF-export  PDF export settings. Maar als u toch een zogenaamd "open" document aan wilt leveren, adviseren wij gebruik te maken van de "Pakket" functie in Indesign. Bestand -> Pakket... -> Inclusief: lettertypen, gekoppelde bestanden en afbeeldingen bijwerken.

- Maak gebruik van onze templates van Indesign om uw ontwerp op te maken
- Denk aan de afloop van 2 mm rondom, CMYK kleuren en de juiste resolutie van 300 dpi
- Selecteer bij "Bewerken" -> "Kleurinstellingen..." het bijgeleverde "
ISOCoated_V2_300_ECI.icc" profiel bij CMYK
- Zie Transparantie afvlakken in Adobe Software
- Voor het aanleveren van een PDF bestand kijk hierboven bij "PDF bestand aanleveren"

Meer informatie over Indesign:
Help Adobe Indesign en PDF maken          Help Adobe Indesign


Adobe Illustrator drukwerk

9. Adobe Illustrator bestand aanleveren:

Voor de Illustrator  gebruiker vanaf versie CS2 of hoger is het een kleine moeite om een goede PDF aan te leveren , gebruik hiervoor de Adobe CS 2-4 PDF-export  PDF export settings, dit zijn ook voor Illustrator de juiste instellingen. Maar als u toch een zogenaamd "open" document aan wilt leveren, adviseren wij u alle lettertypen om te zetten naar lettercontrouren en het document op te slaan als "Illustrator bestand" bewaard met ICC profiel.

- Maak gebruik van onze templates van Indesign om uw ontwerp op te maken
- Denk aan de afloop van 2 mm rondom, CMYK kleuren en de juiste resolutie van 300 dpi
- Selecteer bij "Bewerken" -> "Kleurinstellingen..." het bijgeleverde "
ISOCoated_V2_300_ECI.icc" profiel bij CMYK
- Zie Transparantie afvlakken in Adobe Software
- Voor het aanleveren van een PDF bestand kijk hierboven bij "PDF bestand aanleveren"

Meer informatie over Illustrator:
Help Adobe Illustrator


Adobe Photoshop drukwerk

10. Adobe Photoshop of TIFF bestand aanleveren:

Voor de Photoshop gebruiker vanaf versie CS2 of hoger is het een kleine moeite om een goede PDF aan te leveren , gebruik hiervoor de standaard PDF export settings in Photoshop -> [High Quality Print] . Als u toch een zogenaamd "open" document aan wilt leveren, adviseren wij u om één laag te maken en deze op te slaan als TIFF bestand met ICC profiel. JPG-bestanden kunnen wij uiteraard ook ontvangen, maar hou er rekening mee dat de kwaliteitsinstelling op maximaal staat en incl. ICC profiel opslaan. Teksten worden in deze instellingen minder scherp.

- Maak gebruik van onze templates van Indesign om uw ontwerp op te maken
- Denk aan de afloop van 2 mm rondom, CMYK kleuren en de juiste resolutie van 300 dpi
- Selecteer bij "Bewerken" -> "Kleurinstellingen..." het bijgeleverde "
ISOCoated_V2_300_ECI.icc" profiel bij CMYK
- Voor het aanleveren van een PDF bestand kijk hierboven bij "PDF bestand aanleveren"

Meer informatie over Photoshop:
Help Adobe Photoshop


Quark Xpress drukwerk

11. Quark Xpress bestand aanleveren:

Voor de Quark Xpress gebruiker is het een kleine moeite om een goede PDF aan te leveren. Maar als u toch een zogenaamd "open" document aan wilt leveren, adviseren wij gebruik te maken van de "Verzamel voor Servicebureau: functie in Quark, inclusief: lettertypen, gekopppelde bestanden en bijgewerkte afbeeldingen. Wij kunnen t/m versie 6.5 verwerken voor hogere versies graag PDF aanleveren.

- Maak gebruik van onze templates van Indesign om uw ontwerp op te maken
- Denk aan de afloop van 2 mm rondom, CMYK kleuren en de juiste resolutie van 300 dpi
- Selecteer bij "Voorkeuren" -> "Kleurinstellingen..." het bijgeleverde "ISO Coated v2 300% (ECI)" profiel bij CMYK
- Voor het aanleveren van een PDF bestand kijk hierboven bij "PDF bestand aanleveren"

Meer informatie over Quark Xpress:
Help Quark Xpress en PDF maken          Info Quark Xpress versus Indesign!


VirtualPrinter FSC

 

 

12. FSC-logo:

VirtualPrinter drukt al haar producten op FSC-gecertificeerd papier. Hiervoor hebben we bij FSC Nederland een certificeringsnummer verkregen dat alleen gebruikt mag worden voor drukwerk van VirtualPrinter . Ook de verschillende papiergroepen hebben een eigen type logo, zo hebben Ansichtkaarten en Visitekaartjes een eigen logo en hebben Offset-papier en MC-papier een gezamelijk FSC-logo.

Misschien wilt u voor uw ontwerp dat u bij ons laat drukken ook een FSC-logo gebruiken, dat kan en mag, maar neem dan eerst even contact op met help.nl@virtualprinter.eu en dan zorgen wij dat u het juiste logo toegestuurd krijgt en let op u mag het alleen gebruiken voor drukwerk dat bij ons wordt gedrukt elk logo heeft een uniek certificeringsnummer.

Aan het gebruik zitten wel wat voorwaarden betreft kleur en grootte, de logo zijn beschikbaar in zwart/diap, wit/zwart en FSC-groen. Ook de formaten zijn gebonden aan een minimaal formaat.

Meer informatie over FSC:
FSC Nederland


Microsoft Word drukwerk

Corel Draw drukwerk

Microsoft Excel drukwerk

13. Overige bestanden:

Van CorelDraw, Freehand, Painter e.d. kunnen wij wel drukwerk maken. Lever het bestand uit deze programma’s aan met één van de volgende extensies: PDF, PSD, TIFF, JPG of EPS

- Denk aan de afloop van 2 mm rondom, CMYK kleuren en de juiste resolutie van 300 dpi
- Download
deze pdf en lees hoe u een drukklare PDF met Coreldraw kunt maken.

Van files uit Word, PowerPoint, Excel en Publisher kunnen wij geen drukwerk maken.

U kunt altijd contact met ons opnemen dan kunnen wij de mogelijkheden bekijken voor uw bestanden.

Meer informatie:
Download Cute PDF Writer

 

MouthaanKBC CBC Dexia ING Homepay Mister CashMastercard VISA Ogone Acceptance Mark

Daarom VirtualPrinter

Gratis HelpdeskGratis bestandscontrole
+ cPDF digitale drukproef
Gratis bezorgingGeen bijkomende kosten
Voor uw hele order
Gratis bezorgingGratis bezorging
In de hele Benelux
Hoogste kwaliteitPersoonlijke service
Wij helpen u altijd verder
Gegarandeerde leveringTijdige levering
Op tijd elke keer


Volg ons voor de
laatste updates
en aanbiedingen:
FacebookTwitter